Historie

Fanfare Accordando is opgericht op 15 december 1921 tijdens de oprichtingsvergadering in café Homan in de Wogmeer. Een naam heeft de vereniging nog niet. Pas de volgende week kwam Tinus Brink met de naam "Accordando", wat "door samenwerking" maar ook "overeenstemmend" betekent. Bij de eerste vergadering werd al wel een bestuur gekozen. De eerste dirigent is Piet Deen. Er schreven zich rond de 20 muzikanten in als lid en betaalden vijf gulden inschrijfgeld. De contributie was toen 15 cent per week. De benodigde instrumenten worden besteld en komen op 27 maart 1922 aan vanuit Duitsland. Ze kostten toen ongeveer 30 gulden per stuk. Daarna kon men pas echt beginnen met repeteren. Het streven was om zo spoedig mogelijk een concert te geven en op tweede Kerstdag 1922 was het zover. In 1923 wordt schoenmaker Jan Knijn de vaste dirigent. Tinus Brink wordt de nieuwe voorzitter en de 18 jarige Jan Kok wordt gevraagd om de leerlingen op te leiden. 

Eén van de eerste foto’s van Accordando. Op deze foto zijn de volgende leden van het eerste uur aanwezig:
Staand van links naar rechts: Jan Smit, Jan de Jong, Jan Kok, Arie Smal, Adriaan Stuyt, Tinus Brink, Gert Kok, een onbekende, Jaap Breg, Jan Schouten Pzn, Piet Poland en dirigent Jan Knijn. Geknield van links naar rechts: Arie Schouten Dzn, Simon Kok, Jan Schouten Dzn, Gert Appelman en Piet Appelman. Zittend van links naar rechts: Nic. Appelman, Arie Kok, Nic. van Dam en Nic. Zuydam.

Inmiddels is het 1925 en veel buurtdorpen hebben een muziekvereniging opgericht. Daarom bestond de behoefte om provinciaal niveau te gaan samenwerken. Dit resulteerde in de oprichting van de "R.K. Bond van Harmonie en Fanfaregezelschappen In Noord-Holland". Later werd de naam veranderd in de "Noord-Hollandse Bond" die in 2000 ging samenwerken met de "Zuid-Hollandse Bond". Inmiddels is de bond ondergebracht bij de KNMO, De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, maar het begon allemaal in de Wogmeer.
1927, voor het eerst op concours. Maar het instrumentarium was niet best. Daarom werden er 7 nieuwe instrumenten aangeschaft. Om dit financieel rond te krijgen werden er aandelen uitgegeven van elk 25 gulden. 

Fanfarekorps Accordando in 1927 in Spanbroek. Bovenste rij vlnr. Jan Smit, Gerrit Appelman, Jan Kok, Arie Kok, Simon Kok, Nic Appelman, Piet Appelman. Midden; Jan Knijn (dirigent), Jaap Breg en Arie Loos. Onder; Piet Poland, Arie Smal, Jan Schouten Dzn., Nic Zuijdam en Arie Schouten

Wogmeer of Spierdijk…..
Er breekt een strijd aan tussen de Wogmeer en Spierdijk over de plaats van vestiging van Accordando: dit loopt zo hoog op dat dirigent Knijn ontslag neemt. Hij wil namelijk dat Accordando verhuist naar Spierdijk. Maar alle aandelen zijn in Wogmeerse handen. Piet van Westen uit Zwaag wordt aangesteld als nieuwe dirigent. In 1930 wordt toch besloten in Spierdijk te gaan repeteren. een goeie zet; want op de eerste vergadering in café Koopman geven zich maar liefst 17 leerlingen op. Tinus Brink treed af en Adriaan Stuyt volgt hem op als voorzitter. In 1933 wordt meester Overtoom, de directeur van de school in Spierdijk, de nieuwe voorzitter. In dit jaar promoveerde de fanfare op een concours in Castricum van de 4e naar de 3e afdeling. Tevens wordt het 12,5 jarig bestaan groots gevierd.

Accordando begin jaren ‘30: Staand v.l.n.r. Arie Smal, Gert Kok, Albert Wit, Jan Schouten Dzn, P. Poland, Nic Zuidam, Arie Schouten Dzn. en Jan Schouten Pzn. Midden v.l.n.r Cor mul, Jan Poland, Tinus Brink, P. v.Westen, Jan Smit, Jan Kok, Adriaan Stuyt. Onder v.l.n.r. Nic v. Dam, Arie Pronk, Nic Appelman, Antoon Poland, Dorus v. Baar, en Arie Kok.

Het muzikale niveau laat een stijgende lijn zien, want in 1935 volgt promotie naar de 2e afdeling. In dit jaar komt ook de saxofoon voor het eerst in het orkest. In 1938 is er een groot evenement in Spierdijk. Accordando organiseert op 12 en 19 juni, in een grote tent op het land van Schilder, een concours vanwege het 12,5 jarig bestaan van de R.K. Bond van Harmonie en Fanfaregezelschappen in Noord-Holland. 

Het organiserende Fanfarekorps Accordando op het concours van 1938 in Spierdijk.
Bovenste rij: Arie Smal, Arie Kok, Jaap Feld, Jaap Gieling, Bram Blaauw.
4e rij: Nic. Appelman, Jan Schouten Pzn, Jaap Floris Pzn, Dirk Schouten,Jan Schouten Dzn, Evert Groot, Piet Schouten.
3e rij: Hil van Kampen, Cees Hooiboer (boerenknecht), Siem Schouten, Bertus Caarls, Lou Neefjes, Arie Smal, Jan Mak, Piet Boots.
2e rij: Arie Schouten Drz, Arie Stuyt, Piet van Westen (dirigent), pastoor v.d. Berg, Kapelaan Langemeijer, Meester Overtoom, Jan Kok.
Voorste rij: Tinus Klaver, Piet Floris, Piet de Haan, Nic. Feld, Arie Ruiter.

1940; 2e wereldoorlog. De activiteiten kunnen in het begin nog gewoon worden voortgezet. In 1941 wordt nog deelgenomen aan een concours en promoveert men naar de 1e afdeling. Echter in 1942 werd Accordando gedwongen om te stoppen met alle activiteiten. Maar in 1945, na de bevrijding, worden de instrumenten weer uit de kast gehaald en begint men weer vol goede moed met repeteren. Voorzitter is dan Jan Kok, secretaris Arie Schouten en Hil van Kampen is de penningmeester. In 1946 wordt het 25 jarig bestaan gevierd met een receptie en er wordt een toneelstuk opgevoerd. In 1947 behaalde men bij een mars wedstrijd nog het hoogst aantal punten maar na een zeer goed concours in 1953 kwam de klad erin. Veel leden geven er de brui aan en er blijven nog maar 10 muzikanten over. Op 23 november 1954 gebeurt dan ook het onvermijdelijke: het bestuur van Accordando maakt bekend dat het per heden de muzikale activiteiten heeft beëindigd. Dirigent van Westen wordt na 27 jaar eervol ontslag verleend. Maar een dorp zonder fanfare, dat vindt men toch maar niks. In het najaar van 1955 steekt men de koppen bij elkaar; er komt een heroprichtingsvergadering en vele oud leden worden gevraagd weer aan te sluiten en dat gebeurt. Samen met de 10 leden die er al waren, komen er 18 oud-leden, 11 nieuwe leerlingen en 3 tamboers bij, en met Simon Vlekke uit Hoorn begint er een muzikale bloeiperiode. Omdat men niet altijd in het café in Spierdijk kan repeteren wordt er toch weer uitgeweken naar café Homan in de Wogmeer.

Accordando 1 mei 1960, serenade voor het 25 jarig huwelijksfeest van de voorzitter, de heer Jan Kok en zijn vrouw Trien Schouten.

Met Vlekke als dirigent gaat het muzikaal crescendo. In 1958 promoveert men naar de afdeling Uitmuntendheid Fanfare. 

In juli 1959 is het groot feest in de Wogmeer.
Neomist Jan Appelman wordt op feestelijke wijze ingehaald in de Wogmeer.
Uiteraard zorgt Accordando voor de muzikale intocht.
Eind 1961 bestaat de vereniging 40 jaar. Met een misviering, een receptie en een concert wordt het een geslaagd feest. In 1962 wordt Dirk Schouten de nieuwe voorzitter. In dit jaar viert de polder Wogmeer het 350 jarig bestaan en Accordando luistert de feesten muzikaal op. 

September 1962: Accordando op de vrachtauto door de jubilerende Wogmeer

Accordando haalt in 1965  het hoogste aantal punten op een marswedstrijd in Purmerend. Deze wedstrijd is ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Noordhollandse Bond.
Sept. 1965 Uit het N.H.D als bijschrift bij het artikel:
Op de foto het korps Accordando uit Spierdijk, dat met het keurig in een rechte lijn opmarcheren het hoogste aantal punten verwierf in de marswedstrijd. 
Als interessante bijzonderheid kan worden gemeld dat op initiatief van Accordando veertig jaar geleden de bond werd opgericht.

1968: De fanfare promoveert tijdens een concours naar de Ere Afdeling, de op 1 na hoogste afdeling.


Accordando tijdens het concours in 1969 in Leiden.

Dat de promotie naar de Ere-afdeling geen toevalstreffer is blijkt in 1970 als Accordando tijdens een concertwedstrijd maar liefst 307,5 punt behaalt.
Een puntenaantal van 307,5 betekent dan een gemiddelde van een dikke 8,5 per onderdeel. Zeer goed dus!

1972 Accordando bestaat 50 jaar!!

Staand vanaf links: Tom Steur, Peter Steur, Dirk Wenker, Joke Schouten, Jaap Smal, Thea Schouten, Jos Kok, Marry Wenker, Bertus Loos, dhr. Kuiper, Hans van Kampen, Jan Kok jr, Greet Kok, Adrie Schouten, Joop Smal, Teun Steur, Kees van Kampen.
Zittend achterste rij: Jan Kok sr, Simon Schouten, Dirk Schouten, dirigent Simon Vlekke, Kees de Wit, Hil van Kampen, Lau Vlaar. Zittend voorste rij: Henk Bakker, Henk Smal, Rinie Smal, Anita Smal, Aad van Kampen, Kees Knijn, Arie Schouten.

Met een misviering in de kerk van Spierdijk, een gezellige feestavond, een reünie en een feestconcert wordt het jubileum groots gevierd. Oud-voorzitter Jan Kok wordt Koninklijk onderscheiden.
Maar 1972 betekent ook het jaar van de grootste investering uit het bestaan van Accordando. Omdat het orkest overgaat naar de zg. “lage stemming” wordt het instrumentarium voor het grootste gedeelte vernieuwd. Kosten: fl. 36.000,- Dit betekent een enorme investering. Gelukkig wordt door de gemeente en het provinciaal instrumentenfonds een deel betaald maar een flink deel moet de vereniging zelf ophoesten. Er worden dan ook plannen gesmeed om meer geld binnen te halen: dit moet deels komen van de ijstaartenactie, een actie die het vele jaren zou uithouden.
In Volendam kent men het begrip “heen en weer’ m.b.t. de plaatselijke voetbalclub. Bij Accordando kent men dit ook: er wordt in 1973 wederom verhuisd en nu weer van Wogmeer naar Spierdijk. Men vindt onderdak op de zolder van de oude school.
In oktober 1973 wordt meegedaan aan het eerste West-Friesland Muziekfestival, wat overigens nog steeds ieder najaar wordt gehouden. Het optreden tijdens het festival krijgt echter een bittere nasmaak want enkele dagen erna dient dirigent Vlekke plotseling zijn ontslag in en zit de fanfare van Spierdijk zonder dirigent. De bekende uitspraak van Vlekke, “het klinkt nog niet gekend” is niet meer te horen.
In 1974 wordt het winterconcert gedirigeerd door dhr. Twisteling die als nieuwe dirigent is aangesteld. Met Twisteling wil het allemaal niet zo lukken. Twisteling vertrekt dan ook weer en tijdelijk wordt Ernst Munsterman uit Heemstede aangesteld. Munsterman is echt voor tijdelijk, want hij vertrekt en wordt opgevolgd door Cor Lakeman uit Blokker. Lakeman houdt het na een kleine 2 jaar voor gezien en men weet toch Munsterman weer als dirigent aan te trekken.


Koninginnedag 1979 in Zuidermeer,
al ongeveer 10 jaar een traditie.

Begin 1982 is het tijd voor het volgende jubileum: de vereniging bestaat 60 jaar. Er worden een aantal mensen van buiten de vereniging benaderd om dit feest te organiseren. En zo ontstaat de groep Dardo. Dardo bestond uit Dirk Wenker, Cor Kok, Piet Schouten, Riet de Wit, Wim de Vries, Annie Smal, Sjaak Mooy en Jan Bakker met partners. Het wordt een geweldig feest met o.a. een kerkviering en een zeer druk bezochte receptie. Het hoogtepunt is de zg. Bonte Avond waarbij medewerking wordt verleend door diverse verenigingen en artiesten en het wordt een daverend succes. 
Het repertoire van fanfareorkesten ondergaat in de jaren ‘80 een grote verandering. Van oudsher speelde men veel bewerkingen van klassieke muziek en met name marsen. Hier komt verandering als jonge componisten het fanfareorkest ontdekken en originele , maar ook lichte, muziek gaan schrijven. Verder wordt de muziek veel meer ritmisch met de komst van steeds uitgebreider slagwerk. Popmuziek en muziek uit musicals komt ook op de lessenaar te staan.


1984: Accordando in de blauwe jasjes. Opvallend is het grote aantal jonge slagwerkers.

In 1986 draagt Dirk Schouten de voorzittershamer over aan dochter Thea. Dirk is maar liefst 24 jaar voorzitter geweest. Het jaar daarop, in 1987, vertrekt dirigent Munsterman. Hij wordt opgevolgd door Agaath Schouten die bezig is met haar opleiding Directie HaFaBra. Het eerste grote optreden met Agaath vindt plaats in de Wogmeer bij de feesten van het 375 jarig bestaan. Het feest wordt geopend met een misviering bij de Coöperatie waarbij Accordando en koren hun medewerking verlenen. Het wordt een indrukwekkend gebeuren met vele honderden aanwezigen die allemaal in klederdracht zijn. In 1989 wordt Jan de Wit voorzitter en Dirk Wenker is dat jaar 50 jaar muzikant. In augustus 1990 overlijdt Hil van Kampen. Hil is 53 jaar lid geweest van Accordando. Met een passend muzikaal eerbetoon nemen de leden afscheid van hem.


Het ‘examenorkest’ van Agaath Schouten. Accordando en Beemsters Fanfare in Spierdijk.

 1994: kermis Wogmeer, 30 graden……    

   1997: Sinterklaas Wogmeer, 4 graden!

In november 1994 wordt meegedaan aan een concertwedstrijd in Kwintsheul bij Den Haag. Accordando behaalt maar liefst 324 punten (gemiddeld een 9) met de lof van de jury! Geen enkel orkest komt in de buurt van dit puntenaantal en zo gaat de dagprijs, een grote beker, ook mee naar Spierdijk. Er valt een uitnodiging in de bus om in januari 1995 in Etten-Leur mee te doen aan de landelijke Bondskampioenswedstrijden van de federatie F.K.M. deze keer in de hogere afdelingen.

Januari 1995: Accordando in actie in Etten-Leur tijdens de kampioenschaps- wedstrijden van de F.K.M. Hogere Afdelingen met dirigent Agaath Schouten.

Via een contact van één van de leden gaat Accordando eind september 1996 een weekend naar Smilde als gast van de fanfare O.B.K. aldaar. Het wordt een geweldig weekend. De leden slapen en eten bij de leden thuis en zakken zaterdagavond nog even flink door. Als er zondagochtend wordt gerepeteerd voor het slotconcert stijgen de alcoholdampen uit de instrumenten…. Over alcohol gesproken: op de terugweg gaat de hele sliert auto’s aan de kant voor een alcoholcontrole. Ondanks opmerkingen: “we hebben het hele weekend al geblazen” moeten alle chauffeurs in het pijpje blazen. Maar de alcohol van de afgelopen nacht blijkt uitgewerkt en de terugreis kan worden vervolgd. 
Eind januari 1997 wordt het 75-jarig bestaan gevierd.


Groepsfoto t.g.v. het 75 -jarig jubileum.


Accordando en de parochiekoren van Spierdijk, Hensbroek en Zuidermeer in de kerk van Spierdijk t.g.v. het 75-jarig jubileum eind januari 1997.

In 1998 moet Accordando plotseling afscheid nemen van saxofonist Lau Vlaar. Accordando begeleidt hem op zijn laatste tocht van de Verlaatsweg naar de kerk van Spierdijk. In dat jaar overlijden ook oud-voorzitter Jan Kok en ere-lid Simon Schouten. 
Als Agaath Schouten in 1999 na 12 succesvolle jaren vertrekt bij Accordando wordt een opvolger gevonden in Ralph Peters. Met hem hoopt Accordando de ingeslagen weg te vervolgen maar als veel leden besluiten om de vereniging te verlaten breken enkele magere jaren aan. Met het kerstconcert bij Kees de Vries in 2001 neemt Ralph Peters afscheid en zit Accordando weer zonder dirigent. Oud-dirigent Cor Lakeman helpt ons tijdelijk uit de nood en in het voorjaar van 2002 wordt Astrid Gorter aangesteld als nieuwe muzikale leider. In 2003 wordt Henk Smal de nieuwe voorzitter. In 2004 wordt de nieuwe Mantel geopend, een prachtig multifunctioneel gebouw. Accordando neemt hier zijn intrede in en het blijkt een prima repetitieruimte en ook geschikt voor het geven van concerten. In 2005 wordt Accordando tijdens het West-Friesland Festival in Abbekerk als winnaar uitgeroepen. In 2008 is er weer eens een voorzitter uit Spierdijk: Marian ter Schure wordt de nieuwe roerganger. Het ledenaantal schommelt rond de 25 en de activiteiten richten zich meer en meer op het geven van concerten en wordt het buitengebeuren wat minder. 

Oud-leden en bestuurders bij elkaar: v.l.n.r.
Dirk Schouten, Piet Schouten, Kees de Wit, Wim de Vries en Dirk Wenker.

In 2009 beleven de leden een prachtig weekend op Texel als gast van de fanfare van Den Burg. In 2010 gaat Accordando een samenwerking aan met Schermers Fanfare. Omdat beide orkesten niet volledig bezet zijn kan toch een mooi orkest worden neergezet, Zo wordt een gezamenlijk concert gegeven in Spierdijk en in de Schermer. In 2011 overlijden ere-lid Dirk Wenker en spelend lid Jaap Smal. Accordando speelt voor hen tijdens de avondwake in de kerk van Spierdijk.
Begin 2012 wordt de samenwerking met Astrid Gorter beëindigd en met opvolger Nick Hoogland uit Nibbixwoud wordt hard gewerkt aan het 90-jarig jubileumconcert in april in de Zuidermeer. Het uitnodigen en meespelen van oud-leden op dit concert blijkt een goede zet. Inmiddels hebben een aantal de weg naar Spierdijk weer gevonden. Tijdens het concert wordt ook een nieuwe outfit gepresenteerd: het witte overhemd en het blauwe hesje maken plaats voor een grijsblauwe blouse. 


22 april 2012: Accordando 90 jaar!
Jubileumconcert met oud-leden in het dorpshuis van Zuidermeer.

Een ander hoogtepunt in 2012 is de deelname van Accordando aan de revue t.g.v. het 400 jarig bestaan van de Wogmeer. Er wordt voor dik 1100 man opgetreden en het wordt een geweldig succes. En zo zal Accordando verder gaan waarmee de oprichters van destijds zijn begonnen: samen muziek maken. Op naar de 100 jaar!
In vogelvlucht is een duik genomen in de ruim 91-jarige geschiedenis van fanfare Accordando. Wat er ook gebeurde, wie er ook bestuurde, wie er ook dirigeerde en wie er ook lid was: de muziek is altijd gebleven!

 

Privacy